• Boy from Heaven (2022) Regissör
  • The Contractor (2022) Regissör
  • The Nile Hilton Incident (2017) Regissör
  • Tommy (2014) Regissör
  • Metropia (2009) Regissör
  • Gitmo (2005) Regissör