• Spegeln (1975) Övrig medverkande
  • Solaris (1972) Övrig medverkande