• Bonded by Blood (2010) Övrig medverkande
  • Pimp (2010) Övrig medverkande
  • Psych:9 (2010) Övrig medverkande
  • Lesbian Vampire Killers (2009) Övrig medverkande
  • House of 9 (2005) Övrig medverkande