• Buddy Games (2019) Övrig medverkande
  • Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon (2016) Övrig medverkande
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016) Övrig medverkande