• Upplopp i Credemorefängelset (1988) Övrig medverkande