• Personal Services (1987) Övrig medverkande
  • Stålmannen i kamp för freden (1987) Övrig medverkande
  • Förintelsen (1978) Övrig medverkande
  • Djävulens baby (1975) Övrig medverkande
  • Crossplot (1969) Övrig medverkande