• Glada galoscher (1937) Övrig medverkande
  • Way Back Home (1931) Huvudroll
  • City Streets (1931) Övrig medverkande
  • Cimarron (1931) Övrig medverkande
  • Little Caesar (1931) Övrig medverkande