• Julie (2013) Huvudroll
  • Jalla! Jalla! (2000) Övrig medverkande
  • Sjätte dagen (1999-2001) Övrig medverkande