• Wing Commander (1999) Övrig medverkande
  • Hajen 3 (1983) Huvudroll
  • Sword and the Sorcerer (1982) Huvudroll
  • Falcon Crest (1981-1990) Övrig medverkande
  • Cabo Blanco (1980) Övrig medverkande
  • Döden på Nilen (1978) Övrig medverkande