• Ford Fairlane (1990) Övrig medverkande
  • Sign O' The Times (1987) Huvudroll