• In/Significant Others (2009) Övrig medverkande
  • October Sky (1999) Övrig medverkande