• Maskens återkomst (2005) Övrig medverkande
  • Me, Myself I (1999) Huvudroll