• The Head (2020) Övrig medverkande
  • We Got This (2020) Övrig medverkande
  • Mig äger ingen (2013) Huvudroll
  • Återträffen (2013) Övrig medverkande
  • Livstid (2012) Övrig medverkande
  • Arne Dahl: Ont blod (2012) Övrig medverkande
  • Hamilton - I nationens intresse (2012) Övrig medverkande
  • Morden i Sandhamn (2010-) Huvudroll