• The Borrower (1991) Övrig medverkande
  • Shocker (1989) Huvudroll
  • Dead Bang (1989) Övrig medverkande
  • Mot alla odds (1984) Övrig medverkande