• The 12 Disasters of Christmas (2012) Huvudroll
  • Altitude (2010) Övrig medverkande
  • The Imaginarium of Doctor Parnassus (2010) Övrig medverkande
  • Santa Buddies - Julkul med Valpgänget (2009) Övrig medverkande