• Westerns största ba(n)kstöt (1969) Övrig medverkande
  • Terrorbasen i Himalaya (1968) Övrig medverkande
  • Sången om Södern (1946) Huvudroll
  • Citizen Kane (1941) Övrig medverkande