• Planet 51 (2009) Övrig medverkande och Övrig medverkande
  • Dead Man Running (2009) Övrig medverkande