• Philadelphia (1993) Övrig medverkande
  • I skuggan av en hemlighet (1989) Övrig medverkande
  • Sex, lögner och videoband (1989) Övrig medverkande