• Bye Bye Birdie (1963) Övrig medverkande
  • Olycksfåglarna flyger till Mars (1953) Övrig medverkande
  • Draculas son (1943) Huvudroll
  • Ursäkta skynket (1942) Huvudroll