• Young Adult (2011) Övrig medverkande
  • United 93 (2006) Övrig medverkande