• Keys to Tulsa (1997) Övrig medverkande
  • JFK (1991) Övrig medverkande