• Champion (1949) Övrig medverkande
  • Åskmolnet (1945) Övrig medverkande
  • Vilse i Harem (1944) Övrig medverkande