• Mechanic: Resurrection (2016) Övrig medverkande
  • The Experiment (2010) Övrig medverkande
  • War, Inc. (2008) Övrig medverkande
  • When Nietzsche Wept (2007) Övrig medverkande
  • Maybe Baby (2001) Övrig medverkande