• Communion (1989) Regissör
  • Howling IV (1988) Regissör
  • Howling III (1987) Regissör
  • The Howling 2 - Your sister is a werewolf (1986) Regissör
  • Man mot man (1984) Regissör
  • Mad Dog (1976) Regissör