• F is for Family (2015-) Övrig medverkande
  • Rick and Morty (2013-) Övrig medverkande
  • Futurama: Into The Wild Green Yonder (2009) Övrig medverkande
  • Semi Pro (2008) Övrig medverkande
  • Team America: World Police (2004) Övrig medverkande
  • King of the Hill (1997-2009) Övrig medverkande