• Death Before Dishonor (1987) Huvudroll
  • Knight Rider (1982-1986) Övrig medverkande