• Crossplot (1969) Övrig medverkande
  • Den blodiga snaran (1968) Övrig medverkande