• Maskens återkomst (2005) Övrig medverkande
  • You Can't Stop the Murders (2003) Övrig medverkande