• White Collar Hooligan 3 (2014) Regissör
  • White Collar Hooligan 2: England Away (2013) Regissör
  • The Rise & Fall of a White Collar Hooligan (2012) Regissör