• Huset på Carroll Street (1988) Övrig medverkande
  • Kära lekar (1970) Övrig medverkande