• Adrian Moles hemliga dagbok (1985-1987) Övrig medverkande
  • Captain Kronos - Vampire Hunter (1974) Övrig medverkande