• Lucy (2014) Övrig medverkande
  • Som ni behagar (2006) Övrig medverkande