• Boy (2010) Övrig medverkande
  • Spartacus (2010-2013) Övrig medverkande och Övrig medverkande