• Personal Shopper (2016) Övrig medverkande
  • Krig och fred (2016) Övrig medverkande
  • Jag älskade honom (2009) Övrig medverkande