• Evidence (2013) Regissör
  • The Fourth Kind (2009) Regissör
  • The Cavern (2005) Regissör