• Gullivers resor (2010) Övrig medverkande
  • Livet efter detta (2010) Övrig medverkande