• Rösten från andra sidan (1973) Övrig medverkande