• Jonestown - från början till slutet (2006) Övrig medverkande