• 1BR (2020) Huvudroll
  • Fear, Inc. (2016) Övrig medverkande
  • American Horror Story (2011-) Övrig medverkande