• Jag har älskat dig så länge (2008) Övrig medverkande