• Paprika (2006) Övrig medverkande
  • Akira (1988) Huvudroll