• Norman (2016) Övrig medverkande
  • The Diary of a Teenage Girl (2015) Övrig medverkande
  • Time Out of Mind (2014) Övrig medverkande
  • Deep Fear (2007) Övrig medverkande
  • Oh in Ohio (2006) Övrig medverkande
  • Roomies (2004) Övrig medverkande