• Endangered Species (2021) Regissör
  • Silent Hill: Revelation (2012) Regissör
  • Solomon Kane (2009) Regissör
  • Wilderness (2006) Regissör
  • Deathwatch (2002) Regissör