• Battle of the Sexes (2017) Övrig medverkande
  • Wild Things 2 (2004) Övrig medverkande
  • Mannen från Mars (1999) Övrig medverkande
  • Big Tits (1997) Övrig medverkande
  • L.A. konfidentiellt (1997) Övrig medverkande
  • The Babysitter (1995) Övrig medverkande
  • Skamgrepp (1994) Övrig medverkande
  • Cobb (1994) Övrig medverkande
  • Transylvania Twist (1989) Övrig medverkande
  • Agentpolare (1988) Övrig medverkande
  • Alice In Wonderland (1985) Övrig medverkande