• Fasans öga (1960) Huvudroll
  • Kvinnans svaga punkt (1957) Övrig medverkande