• Chain Letter (2010) Övrig medverkande
  • Boogeyman 2 (2008) Huvudroll