• Tracker (2019) Huvudroll
  • Dracula (2012) Huvudroll
  • Borgia (2011-2014) Övrig medverkande
  • Ritualen (2011) Övrig medverkande