• Breaking Surface (2020) Övrig medverkande
  • Sjölyckan (2018-) Övrig medverkande
  • Helt perfekt (2018-) Övrig medverkande