• 99 Homes (2014) Övrig medverkande
  • Brotherhood (2010) Övrig medverkande
  • The Killing Room (2009) Övrig medverkande