• Your Vice Is A Locked Room And Only I Have The Key (1972) Huvudroll
 • Kaliber 9 (1972) Huvudroll
 • Bay of Blood (1971) Huvudroll
 • The Case of the Scorpion's Tail (1971) Huvudroll
 • Iskalla nerver (1970) Övrig medverkande
 • Örnar över London (1969) Huvudroll
 • Änka i trosor (1968) Huvudroll
 • Den tyste hämnaren (1968) Huvudroll
 • En röst i mörkret (1968) Övrig medverkande
 • Hämndens timme (1967) Huvudroll
 • Den gode, den onde, den fule (1966) Övrig medverkande
 • För några få dollar mer (1965) Övrig medverkande